Retouren en Garantie

Garantie

Op alle goederen zit voor consumenten gebruik een garantietermijn van 2 jaar.

Bij zakelijk gebruik is dit 1 jaar.

De gegeven garantie is op zogenaamde carry-in basis, dat betekend dat u zelf verantwoordelijk bent voor het transport naar ons magazijn.

Neem altijd eerst contact met ons op als een product niet naar behoren werkt, misschien kunnen wij u helpen met tips.

Als het probleem niet op afstand opgelost kan worden zullen wij overleggen hoe verder te gaan. (terugsturen of misschien een onderdeel opsturen)

Stuurt u AUB nooit zonder overleg een product retour. 

Wij hanteren verder de garantievoorwaarden van de fabrikant.

Als wordt geconstateerd dat het gebrek wordt veroorzaakt door foutief gebruik zullen alle gemaakte kosten in rekening gebracht worden bij de klant.

hieronder vallen onder andere onderzoekskosten, transportkosten en eventuele onderdelen.

Retouren

Bestelde goederen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden teruggestuurd worden.

Voorwaarden voor retourzending zijn:

  • Goederen zijn ongebruikt
  • De goederen zitten nog in de (onbeschadigde) originele verpakking
  • Retourzending is vooraf aangemeld.
  • zie de Algemene Voorwaarden voor meer informatie 
  • De verzendkosten voor het retour sturen zijn voor uw rekening, voor grote artikelen kan het goedkoper zijn om de zending door ons te laten regelen. De gemaakte kosten worden dan in mindering gebracht op het creditbedrag. 

Modelformulier voor herroeping

Het gemakkelijkste is als u deze tekst kopieert in een email en aanvult met de gevraagde gegevens.

Aan:

Draaijers Handelsonderneming

Sint Jacobsbuurt 11

1483AS De Rijp

info@draaijers.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.